Image
image
Mød os

Om Food Bornholm

image
Image

Lokalproduceret

På Bornholm

Den grundlæggende ide

At skabe en stærk planteproduktions-enhed, der er fleksibel og klar til at levere fremtidens grønne fødevarer.

Vores klare mål er at kunne forene forretning, innovation og forskning.

Og ikke mindst give landbruget nye udviklingsmuligheder i en tid, hvor fødevareindustrien undergår store forandringer.

Formål

Udsætte gruppen af landmænd for viden og forskning med henblik på at skabe innovation på dyrkning af nye afgrøder på Bornholm
Tænke hele værdikæden, fra dyrkning til afsætning.
Skabe forretning for gruppen af landmænd, hvor varen er proteinafgrøder.

Værdigrundlag

  • Vi tror på de trends der er i samfundet med hensyn til en stigende efterspørgsel på plantebaserede fødevarer.
  • Fællesskabet skaber adgang til viden i et stærkt netværk
  • Fællesskabet skaber en styrke til at anvende nyeste viden og teknologi og lægge dogmer og regler for roduktionen i forhold til bæredygtighedsprincipper og dyrkningsprincipper.
  • Fællesskabet skaber styring og ledelse
  • Fællesskabet skaber en forsyningssikkerhed og fleksibilitet, volumen og niche både konventionelt og økologisk
  • Fællesskabet skaber grobund for en økonomisk bæredygtighed, der giver en strategisk tålmodighed
  • Fællesskabet leverer på den Strategisk indsats for FN Verdensmål 13. (Klimaindsats)

Kan man dyrke planteproteiner på Bornholm?

Det er ikke for ingenting, at Bornholm bliver kaldt Solskinsøen, og der er en række faktorer ved det bornholmske klima, der gør øen velegnet til dyrkning af bønner og andre planteproteiner.

Det bornholmske klima skyldes blandt andet, at Østersøen fungerer som klimabuffer, hvilket medfører at Bornholm ofte har et koldt og tørt forår samt en varm sensommer.

Solskinsøen Bornholm

Bornholm er efter nordiske forhold begunstiget med et mildt klima, der er præget af mange solskinstimer kombineret med en mindre – i forhold til resten af landet – nedbørsmængde i forårs- og sommerperioden. Ud fra klimanormalen er Bornholm begunstiget af hele 1580 timer, sva­rende til 5,6 % flere solskinstimer end resten af landet, særligt i vækstsæsonen april til september. Foråret er som oftest køligt, imens sensommeren til gengæld er varm. Dette skyldes primært det omkringliggende dybe hav tæt ind mod kysten, der fungerer som en enorm buffertank for solens varme, der kun langsomt lader sig opvarme i foråret for så at afgive varme hen over efteråret.

De mange solskinstimer giver gode vækstbetingelser for planteproteiner

Mellem nord og syd har Bornholm forskellige topografiske forudsætninger, hvil­ket nogle år kan forskyde høsttidspunktet for samme afgrøde i op til 14 dage på trods af kun få kilometers afstand markerne imellem. Der er stor variation i ned­børsmængde og temperatur, med en stigende nedbørsmængde og en faldende temperatur inde midt på øen. Skovbevoksningen midt på øen er med til at udjævne temperaturstigninger og bidrager til dannelse af ”fastlandsklima” med øget nedbør og kulde om vinteren. Desuden er 20 % af Bornholm skovklædt, hvilket sammen med de mange klippesprækker, særligt på Nordlandet, skaber et særligt mikroklima: Kystnært kan der f.eks. dyrkes mere eksotiske afgrøder, såsom kikærter og linser.
Det gode mikroklima på Bornholm giver gode vækstvilkår for mere varmekrævende afgrøder, såsom kikærter og linser.

Muldlaget

På Bornholm er der stor dyrkningsmæssig variation i forhold til jordbunden. Muldlaget består overvejende af sandblan­det lerjord, ren lerjord med en masse mineraler, dvs. rigtig god dyrkningsjord.

Den gode jord på Bornholm er en vigtig forudsætning for stor dyrkningssikkerhed og leveringssikkerhed fra FoodsBornholm.

Bestyrelsen

Food Bornholm drives af bestyrelsen — med stor og uvurderlig hjælp fra medlemmerne af foreningen.

Formand

Christian Møller Holm
Høgegård, Aakirkeby

Næstformand

Jens Brandt
Lundegård, Svaneke

Jacob Dam Nielsen

Frostegård, Aakirkeby

Lennart Westh

Simblegård, Klemensker

Hans Hansen

Tidligere Lehnsgård, Rønne

Suppleant

Kristen Harild
Skovsholm, Aarsdale

Gårdene

Høgegård
Lundegaard
Vallegård
Frostegård
Gamlevældegård
Heslegård
Langedebygård
Lehnsgård
Nørregård
Simblegård
Skovsholm
Slettegård
Svanegård
Vellensbygård